จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ สำนักงาน ก.ถ.
วารสาร ก.ถ. สัมพันธ์
รายงานประจำปี
เอกสาร
สมุดบันทึกความดี
บทความที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
ปฏิทินข่าวสาร ก.ถ.
เข้าสู่ระบบ กล่องจดหมาย
 
 
 
 
 

 

 
 
ภารกิจสำคัญ

.นายปริญญา นาคฉัตรีย์ ประธาน ก.ถ.
.ประธานการประชุมคณะกรรมการมาตรฐาน
.การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
.เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙
.ณ ห้องประชุม สตร.ชั้น ๕ อาคารดำรงราชานุภาพ

นายปริญญา นาคฉัตรีย์ ประธาน ก.ถ.
.ตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
.เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคการบริหารงาน
.ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น
.เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมเทศบาลนครขอนแก่น

.นายปริญญา นาคฉัตรีย์ ประธาน ก.ถ.
.ตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
.เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคการบริหารงาน
.ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น
.เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙
.ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบ้านไผ่

.นายปริญญา นาคฉัตรีย์ ประธาน ก.ถ.
.ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
.ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร
.งานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
.เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙
.ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

 
ดูภารกิจทั้งหมด
เรื่องน่าสนใจ
การประชุมเชิงปฏิบัติการประฝึกอบรมเตรียมความพร้อมรองรับการปรับเปลี่ยนระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น จากระบบซีเป็นระบบแท่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ กทม.
การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙
ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ดูเรื่องน่าสนใจทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๙)
 
 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรด้านกิจการประปา  
 
ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัฐยมศึกษา จำนวน ๔๒ เขต และในเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
 
 
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
สมัครรับ ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
วันนี้ วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
ภาษาอังกฤษ
 
ระบบค้นหาข้อมูล
 
 
 • ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
  •  
   หนังสือพิมพ์
   สถานีโทรทัศน์
   กระทรวงต่างๆ
   สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด
   เว็บช่วยค้นหา
   เว็บเพื่อนบ้าน