จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ สำนักงาน ก.ถ.
วารสาร ก.ถ. สัมพันธ์
รายงานประจำปี
เอกสาร
สมุดบันทึกความดี
คู่มือและแนวทางปฏิบัติ
ระบบจำแนกตำแหน่ง
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
จากระบบซีเป็นระบบแท่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์
(Final Report)
โครงการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ตามแผน
ปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
บทความที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
ปฏิทินข่าวสาร ก.ถ.
เข้าสู่ระบบ กล่องจดหมาย
 
 
 
 
 

 

 
 
โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฏหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ โรงแรมเมืองลิกอร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฏหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๗ โรงแรมเวลคัม จอมเทียน บีช เมืองพัทยา
อำเภอบางลุมุง จังหวัดชลบุรี
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฏหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ มิถุนาย ๒๕๕๗ ณ โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฏหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์
อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฏหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมอุบลอินเตอร์เนชั่นแนล
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฏหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี
การฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๔)
ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
การฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๓)
ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
การฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๒)
ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ โรงแรมอุบลบุรี รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
การฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๑)
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
การฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๑๖- ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๓
ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
การฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๒๘- ๒๙ เมษายน ๒๕๕๓
ณ โรงแรมบีพี สมิหลาบีช รีสอร์ท สงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
การฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๑๐- ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๓
ณ โรงแรมอีสเทิร์น แกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองบางละมุง จังหวัดชลบุรี
การฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๑๗- ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ พิษณุโลก (ห้องคอนเวนชั่น ๑) อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
การฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ มกราคม ๒๕๕๓
ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒ ภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ โรงแรมไดมอนร์ พล่าซ่า อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่ ๓-๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ โรงแรมเจริญศรี แกรนด์ รอยัล อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
การฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกฏหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๒ ณ จังหวัดอุดรธานี
การฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกฏหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๑ ณ จังหวัดปราจีนบุรี
โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฏหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
Powerpoint และเอกสารประกอบการบรรยายในการฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกฎหมายการบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐
สรุปผลการดำเนินการฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกฏหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐
 
โปรแกรมอ่านเอกสาร PDF.
 
Download the latest version of Adobe Reader
------------------------------------------------------------------
Adobe Reader 9.1
(includes Acrobat.com on Adobe AIR)
Windows XP SP2 - SP3, English
 
 
 
  คำแนะนำ : เว็บไซต์แห่งนี้ออกแบบสำหรับจอภาพที่มีความละเอียด 1024 x 768 pixel ตัวอักษรขนาด Medium
 
 
  หน้าแรก | ระบบรายงาน | ดาวน์โหลด | สมุดเยี่ยม | กระดานสนทนา | ถาม-ตอบ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์  
 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2009 สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ชั้น ๘ อาคารดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฏางค์ แขวงวัดราชบพิธ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๒๒-๒๑๔๙,๐-๒๒๒๒-๔๑๕๘
๐-๒๒๒๑-๕๑๙๗,๐-๒๒๒๕-๔๗๕๒,๐-๒๒๒๕-๘๙๖๕

 
  Development by Intbizth.